Jesteś w sekcji:   Strona główna  >  Poradniki  >  Poradnik prawny  >  Działki i grunty  >  WARUNKI ZABUDOWY

Słowa kluczowe: działka, pozwolenie, zabudowa,

DrukujDziałki i grunty


WARUNKI ZABUDOWY
Źródło: Art. 61 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 18, poz. 717 ze zm.)

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest niezbędna przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek o taką decyzję składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek o pozwolenie na budowę od 11 lutego również można składać w organach gminnych, a nie jak do tej pory w starostwie.

 


Aby ją uzyskać należy spełnić odpowiednie warunki:

  • Co najmniej jedna sąsiednia działka, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy. Działka sąsiadująca to pojęcie ogólne - może oznaczać tereny w okolicy tworzące jakaś całość. O tym czy działka jest sąsiadująca czy nie postanowią organy wydadzą organy wydające decyzję o warunkach zabudowy.
  • Dostęp działki do drogi publicznej (może być przez drogę wewnętrzną, z której korzystanie musi być ustalone w formie umowy lub oświadczenia jej zarządcy, gdy nie można się porozumieć, decyzję czy droga jest konieczna wyda sąd).
  • Wystarczające dla planowanej zabudowy uzbrojenie terenu (istniejące lub projektowane).
  • Brak konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
  • Zgodność z odrębnymi przepisami.
     
Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj