Słowa kluczowe: budowa, działka, grunty, pozwolenie,

DrukujDziałki i grunty


DZIAŁKA ROLNA I LEŚNA POD BUDOWĘ

Osoby, które chcą wybudować dom na działce rolnej bądź leśnej, muszą liczyć się z komplikacjami, które staną na ich drodze. Warto zatem wiedzieć, czym musimy się zająć, aby urzeczywistnienie naszego wymarzonego domu doszło do skutku.

 


Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że sprawa z zagospodarowaniem tych działek nie jest prosta, a często wręcz niemożliwa do zrealizowania. Całe to zamieszanie związane jest z prawną ochroną, która w dość rygorystyczny sposób traktuje kwestie oddania gruntów pod budowę domu. Powodem tego jest wartość wybranych przez nas ziem.

 


PRAWO
Każda osoba, która planuje zagospodarować omawiane działki, powinna zapoznać się ze swego rodzaju "Biblią" w tej kwestii. Jest nią ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jej drugi rozdział reguluje przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne:


Art. 6. 1. Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.
2. Przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową, a także innych obiektów budowlanych należy stosować takie rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty.

 

Jeżeli wypatrzony przez nas grunt należy do nieużytków wówczas mamy problem z głowy. W momencie, gdy wartość ziem okaże się wysoka pod względem rolniczym, mogą pojawić się komplikacje. Sprawa gruntów leśnych nie przedstawia się korzystniej. Jeżeli na wybranym terenie znajdują się drzewa wpisane do Rejestru Zabytków, wówczas trzeba zgłosić to wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Reguluje on również ich wyrąb.

 


PRZEZNACZENIE GRUNTU
Przede wszystkim, aby móc zagospodarować tego rodzaju działki należy zmienić ich przeznaczenie. Zgodę na ten cel musimy uzyskać od odpowiednich organów, w zależności od klasy ziemi i oraz powierzchni. Ich wypis zawarty jest artykule 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. O odpowiednią zgodę występuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W sytuacji zmiany przeznaczenia gruntów niższych klas gmina decyduje samodzielnie.


Gdy uzyskaliśmy zgodę na zmianę ich przeznaczenia, kolejny etapem jest odrolnienie i odlesienie gruntów. Dokonamy tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


Zmiana przeznaczenia gruntów nie kończy całej procedury. Należy jeszcze ziemię wyłączyć z produkcji. Dotyczy to przede wszystkim działek, na których gleba zaliczana jest do klas najwyższych. Użytki rolne klas dalszych (od IV) wytworzone z gleb organicznych również podlegają temu wymogowi. Decyzję o wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych otrzymamy od starosty. W wypadku leśnych wypis wyda dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

 

WYRĄB DRZEW
W kwestii działki leśnej musimy wziąć pod uwagę koszty związane z wycinaniem drzew (po uprzednim zezwoleniu władzy miasta/ gminy). Może się zdarzyć, ze za jedno drzewo przyjedzie nam zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych. Ponadto musimy się zorientować czy jakieś drzewo znajdujące się na naszej posesji nie jest wpisane do Rejestru Zabytków (o czym wspominaliśmy wcześniej). Na wyrąb ponad pięcioletnich drzew wymagana jest zgoda urzędu gminy. Nie musimy się o nią ubiegać, gdy planujemy ścięcie drzew owocowych (nienależących do Rejestru Zabytków) czy utrudniających widoczność, tym samym zagrażających zdrowiu bądź życiu.


Budowa na działce rolnej czy leśnej wymaga od nas dodatkowego nakładu pracy i wysiłku. Jednak tylko w nielicznych sytuacjach jesteśmy na straconej pozycji. Dlatego też, może warto czasem pomęczyć się trochę dłużej, aby na końcu móc cieszyć się z działki naszych marzeń?

 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj